faq-banner

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Γιατί να σπουδάσει κάποιος στην Αμερική;

-Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους φοιτητές που επιλέγουν την Αμερική για σπουδές. Ένας βασικός λόγος είναι ότι μερικά από τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια αξιολογούνται ως πολύ ψηλού επιπέδου. Στην Αμερική όμως υπάρχουν πανεπιστήμια όλων των βαθμίδων και μερικά από αυτά δίνουν καλές υποτροφίες στους φοιτητές. Η υπηρεσία Φούλμραϊτ παρέχει επίσης κάθε χρόνο ορισμένες υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές.

-Επίσης η Αμερική συνήθως επιλέγεται για ανώτατες σπουδές γιατί πολλά από τα πανεπιστήμιά της προσφέρουν εξειδικευμένους κλάδους σπουδών τόσο θεωρητικών όσο και εφαρμοσμένων επιστημών και γιατί πρωτοπορούν στην καθιέρωση πολύ σύγχρονων και πρακτικών κλάδων που παρέχονται από ειδικά πανεπιστήμια, ινστιτούτα και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

2. Πώς μπορώ να αξιολογήσω τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια ;

Στην Αμερική δεν υπάρχει κεντρικός φορέας που να αξιολογεί και εγκρίνει τα πανεπιστήμια που λειτουργούν.

Η πιστοποίηση γίνεται από ένα ένα σύστημα όπου τα διάφορα ιδρύματα συμφωνούν εθελοντικά να αξιολογούνται μεταξύ τους κυρίως από καθηγητές άλλων πανεπιστημίων και αυτό διασφαλίζει ότι τα ιδρύματα αυτά μπορούν να έχουν βασικά επίπεδα ποιότητας στα προγράμματά τους, τις ευκολίες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Υπάρχουν δυο τύποι πιστοποίησης ή accreditation: περιφερειακές και επαγγελματικές. Οι περιφερειακές πιστοποιήσεις ισχύουν για ένα πανεπιστήμιο ως σύνολο. Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις ισχύουν μόνο για ειδικούς κλάδους σπουδών.

3. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής;

Τα κριτήρια εισδοχής ποικίλουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Μερικά ιδρύματα είναι πολύ επιλεκτικά ενώ άλλα δέχονται τους περισσότερους αιτητές. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τέσσερεις παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση μιας αίτησης:

– ο βαθμός του απολυτηρίου

– η προσωπική δήλωση.

– οι βαθμοί σε εξετάσεις όπως το SAT και το TOEFL.

-οι συστατικές επιστολές από καθηγητές των υποψήφιων φοιτητών

4. Πότε και πώς συμπληρώνεται η αίτηση ;

Οι αιτήσεις σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο είναι πιο περίπλοκες και χρονοβόρες από τις αιτήσεις σε πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για να γίνει η αίτηση.

“Όλες οι αιτήσεις στέλνονται με υπηρεσία courier και τις παρακολουθούμε με τους υπεύθυνους που γνωρίζουμε στο διεθνές γραφείο ενός πανεπιστημίου και έτσι διασφαλίζουμε ότι οι αιτήσεις θα ακολουθήσουν μια γρήγορη διαδικασία σε κάθε στάδιο.

5. Πόσα είναι τα δίδακτρα και κόστος ζωής ;

Στην Αμερική τα πανεπιστήμια διαιρούνται σε δημόσια και ιδιωτικά. Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι τα λεγόμενα «State Universities».

Τα μέσα κόστα (περιλαμβανομένων των διδάκτρων και των εξόδων διαβίωσης) τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια ιδρύματα κυμαίνονται από $15,000 έως $30,000 το ακαδημαϊκό έτος.

Επιπλέον υπάρχει ένα τίμημα για τις αιτήσεις που στοιχίζει από $30 έως $300, αναλόγως του ιδρύματος.

6. Τι έγγραφα χρειάζονται για την αίτηση;

α. Σχολικό απολυτήριο.

β.Βαθμοί των τελευταίων τριών ετών του σχολείου μέσης παιδείας.

γ. Προσωπική δήλωση.

δ. Συστατική επιστολή.

ε. Αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών Ο και Α level .

ζ. Βαθμός στο TOEFL, αν ισχύει, ή GCE O level στα αγγλικά.

η. Δήλωση από τράπεζα (που πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο το ποσό – δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης για ένα ακαδημαϊκό έτος – σε δολάρια).

7. Πόσα χρόνια διαρκεί το πτυχίο και το μεταπτυχιακό;

Στην Αμερική το πτυχίο διαρκεί 4 χρόνια και το μεταπτυχιακό 2 ή και περισσότερα χρόνια.

8. Αν δεν πληρώ τα κριτήρια εισδοχής τι επιλογές έχω;

Υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας που παρέχουν ακαδημαϊκή ενίσχυση αλλά ταυτόχρονα και ενίσχυση του επιπέδου της αγγλικής γλώσσας.

9. Τι κρατικές χορηγίες υπάρχουν ;

-Πέραν της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους η χορηγία εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

-Η αίτηση γίνεται μέσω του Υπουργείου Οικονομικών.

-Η επιχορήγηση δίνεται ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η αίτηση.

10. Μπορώ να εργάζομαι και παράλληλα να σπουδάζω ;

Ναι στην Αμερική συνήθως οι φοιτητές σπουδάζουν και εργάζονται παράλληλα. Το ίδιο το πανεπιστήμιο συνήθως βοηθά στην εξεύρεση εργασίας.

11. E άν έχω περασμένα τα GCEs μπορώ να σπουδάσω στην Αμερική ;

Ναι τα περισσότερα πανεπιστήμια δέχονται τα GCEs και τα αξιολογούν ως επιπρόσθετα προσόντα και παραχωρούν επιπλέον μονάδες γι” αυτά.

12. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω υποτροφία ;

-Οι υποτροφίες προσφέρονται σε μαθητές που έχουν ψηλό βαθμό απολυτηρίου και TOEFL καθώς επίσης όταν σε μαθητές που έχουν ανάλογα άλλα προσόντα όπως GCE.

-Υποτροφίες δίνονται και σε πιστοποιημένους αθλητές.

13. X ρειάζομαι βίζα ;

Όλοι οι φοιτητές που δεν έχουν την Αμερικανική υπηκοότητα χρειάζονται να εξασφαλίσουν φοιτητική βίζα, το γνωστό (I-20) για το οποίο απευθύνεται ο φοιτητής στην Αμερικάνικη πρεσβεία, αφού έχει πρώτα εξασφαλίσει εγγραφή σε πανεπιστήμιο της Αμερικής.